Majorithyn jalostusorit


Majorithyn jokainen ori on tarjolla jalostuskäyttöön sen täytettyä 7 vuotta ja kilpailtuaan AHACissa vähintään Legion of Honor -arvonimen verran. Tamman tulee olla vähintään 4 -vuotias, puhdasrotuinen arabialainen täysiverinen joka on kisannut jaoksen alaisissa kisoissa, AHACissa tai ASSAssa omassa painotuslajissaan (ikä huomioonottaen). Jalostusoripyynnöt tulevat perille allaolevalla lomakkeella. Ehtona astutukselle on se, että varsan sivun osoite tulee toimittaa minulle mahdollisimman pian, sekä sivulta on selvittävä isän nimi ja linkki sen sivuille. Pidän kuitenkin oikeutenani kieltäytyä astutuksesta mikäli yhdistelmä on mielestäni sopimaton.

Tilanteen mukaan oreja on mahdollista saada myös muuhun jalostukseen (NSH, sdb, pox, x ja xx).

Our stallions come available for public breeding when they turn 7 years old and they've achieved at least the title of Legion of Honor in AHAC. All the mares must be at least 4 years old purebred arabians and participated in competitions (vs. the age) in AHAC or ASSA in their own discipline. You'll find the breeding request form below.

Condition for breeding is that I will get the foals page asap and It must include the name and url of the sire. I hold the right to decline your request if I think it's not decent.

According to situation our stallions are also available for other breeds (NSH, sdb, pox, x ja xx).


Uusintamaksu jokaiselta oriilta on 200v€
Huomioithan, että hinnat ovat virtuaalisia eikä oikeaa rahaa käytetä! The fees are fictional!


Majorithy Arabians